จะเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi ได้อย่างไร?

จะเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi ได้อย่างไร? เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายหรือด้วยสายอีเทอร์เน็ต ค้นหาที่อยู่ IP ของเราเตอร์ของคุณ คลิก เริ่ม และพิมพ์ cmd ในช่องค้นหาของคุณ พิมพ์ ipconfig แล้วกด Enter ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ จะปรากฏถัดจากเกตเวย์เริ่มต้น (หากว่างแสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อ ไปยังเครือข่าย) อาจเป็น 192.168.1.1 หรือ 192.168.0.1 … อ่านเพิ่มเติม

Thai