การอัปเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ NETGEAR

อาการแรกของเฟิร์มแวร์ที่เสียหายอาจเป็นไฟสีเขียวกะพริบหรือเราเตอร์ไม่สามารถบู๊ตได้อย่างเหมาะสม เหตุผลอาจมีหลากหลาย และวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือ NETGEAR Router Firmware Update ความจริงแล้ว เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้เมื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ NETGEAR พบข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดจากแหล่งต่างๆ และ ... อ่านเพิ่มเติม

Thai