Làm thế nào để thay đổi mật khẩu WiFi?

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu WiFi?Làm thế nào để thay đổi mật khẩu WiFi?

  1. Kết nối với mạng không dây hoặc bằng cáp Ethernet
  2. Tìm địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn
  3. Nhấp chuột Bắt đầuvà gõ cmd trong hộp tìm kiếm của bạn
  4. Nhập ipconfig và nhấn enter
  5. Địa chỉ IP của bộ định tuyến sẽ xuất hiện bên cạnh Cổng mặc định (nếu nó trống, bạn chưa kết nối với mạng)
  6. Có thể là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1
  7. Mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến
  8. Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu (phân biệt chữ hoa chữ thường) thông tin đăng nhập mặc định là tên người dùng: quản trị viên. Mật khẩu: mật khẩu mở khóa.
  9. Tìm kiếm Thiết lập-Cài đặt không dây
  10. Theo Bảo mật, Tùy chọn tìm kiếm một cái gì đó giống như Mã hóa bảo mật (WPA2-PSK) hoặc tương tự
  11. Thay đổi của bạn mật khẩu mở khóa va đanh Tiết kiệm.

Lưu ý rằng tất cả các thiết bị của bạn được kết nối với mạng không dây sẽ tự động bị ngắt kết nối vì mật khẩu không dây đã được thay đổi. Bạn sẽ phải kết nối chúng với mạng không dây của mình một lần nữa và sử dụng mật khẩu mới. Đối với một số thiết bị không dây, bạn sẽ phải xóa cấu hình không dây hiện có khỏi thiết bị trước khi được nhắc nhập mật khẩu mới của mình.

Vietnamese